Методи знезараження питної води

Під поняттям «знезараження» або «дезінфекція» води мається на увазі очищення води від патогенних мікроорганізмів з метою підтримки епідеміологічної безпеки і запобігання розповсюдженню збудників інфекційних захворювань. Важко заперечити важливість цього процесу, тому що ще на зорі цивілізації наші предки усвідомили зв'язок забрудненої води з виникненням епідемій.

Залежно від способу впливу на мікроорганізми виділяють реагентні, безреагентні та комбіновані методи знезараження води.

До реагентних методів дезінфекції води відносяться: хлорування води; озонування води; бромування води; обробка води сріблом (сріблення води); йодування води.

До безреагентних методів знезараження води відносяться: знезараження води ультрафіолетом; ультразвукова обробка води; вплив вакууму; вплив радіоактивного випромінювання; термічна обробка.

Комбіновані методи припускають одночасне хімічний і фізичний вплив на воду.

Найбільш поширеним на сьогоднішній день реагентним методом знезараження є хлорування води.

Хлорування - знезараження води за допомогою застосування хлорвмісних реагентів. Найбільш широке поширення цей метод отримав завдяки відносній дешевизні матеріалу, простоті обладнання, яке використовуєтьтся,  та ефективності.

На жаль, висока ефективність і дешевизна такого методу дезінфекції води - єдині його плюси, тому що на здоров'я населення хлор впливає неблаготворно. В процесі реакції хлору з гуміновими сполуками в воді, продуктами життєдіяльності деяких мікроорганізмів і техногенними речовинами у воді утворюються високотоксичні з'єднання, які надходять в організм людини не тільки через питну воду, а й під час тілесного контакту з водою (душ, ванна, басейн і т.д.).

Тому дуже важливо знайти методи дезінфекції води, які альтернативні хлоруванню.

Озонування - озон є дуже сильним окислювачем, який здатний знищити всі мікроби у воді, навіть ті, з якими не справляються хлор і ультрафіолетове випромінювання. В порівнянні з хлоруванням озонування має масу переваг. Озон більш ефективно бореться з мікроорганізмами, не має смаку і запаху, не робить згубного впливу на здоров'я людини, тому що надлишковий озон має властивість перетворюватися в кисень. Процес озонування не так сильно залежить від якості води (мутність, рН, температури і ін.) . Однак варто згадати, що цей спосіб дорогий в застосуванні, а сам газ в процесі виробництва токсичний і може бути вибухонебезпечний.

Сріблення -  срібло має бактерицидні властивості, його можна використовувати  для дезінфекції води. Крім того доведено, що срібло здатне консервувати воду, тобто зберігати її санітарно-гігієнічні якості на тривалий термін.

 Знезараження води сріблом здійснюється за допомогою забезпечення контакту води з поверхнею металу або в процесі розчинення срібла під впливом електролітичного струму. В той же час срібло поряд зі свинцем, миш'яком, кобальтом та іншими вважається важким металом, який має ризик небезпеки для здоров'я людини, і ступінь цієї небезпеки ще не до кінця вивчений.

Знезараження води ультрафіолетом можна сміливо назвати найбільш ефективним і екологічним методом знезараження. Бактерицидні властивості ультрафіолетових променів давно і широко відомі. УФ-випромінювання діє на клітини мікроорганізмів, які знаходяться в воді, таким чином, що в них відбувається порушення існуючих молекулярних зв'язків, пошкоджується ДНК, руйнуються білки, клітинні мембрани, що призводить до їх загибелі.

Істотним плюсом цього методу знезараження води є швидкість процесу дезінфекції, відсутність присмаку, запаху, збереження органолептичних якостей води.

Небезпеки передозування УФ-випромінювання не існує, тому застосування збільшеної дози ультрафіолету не має згубного впливу на здоров'я людини.

Фахівці санітарно-епідеміологічних служб в Україні вважають, що на сьогоднішній день знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням є оптимальним методом підготовки питної води.

Для знезараження води «Рощинська» використовуються лампи УФ-випромінювання. Тому ви можете пити воду «Рощинська», не побоюючись вірусів або ворожих вашому організму бактерій.